Tricks & Tips

EPB-wetgeving: van E-70 naar E-30, hoe doe je dat?

Zoals je wellicht al gehoord hebt, moeten alle nieuwe gebouwen binnen de Europese Unie vanaf 2020 bijna-energieneutraal zijn. Ook voor renovaties gelden almaar strengere normen. Het goeie nieuws is dat je woning er alleen maar wel bij vaart. Je verbruikt een stuk minder energie, wat niet alleen positief is voor je comfort en je energiefactuur, maar ook voor de waarde van je woning. Een energiezuinige woning heeft een beter energieprestatiecertificaat, en dat is een belangrijke referentie voor kandidaat-kopers. Conform de Energieprestatieregelgeving (EPB) komt het erop aan het E-peil van je woning zo laag mogelijk te houden. Lees snel meer!

Op naar een bijna-energieneutrale woning

Op dit moment zijn gebouwen in Europa verantwoordelijk voor 40% van de verbruikte energie en voor 36% van de uitstoot van broeikasgassen. De Europese Unie wil daarom tegen 2021 de CO2-uitstoot met een vijfde terugdringen tegenover 1990. Om die doelstelling te bereiken, moet alle nieuwbouw tegen 2021 ‘bijna-energieneutraal’ zijn. De EPB-wetgeving houdt onder meer in dat gebouwen vanaf 2021 bijna geen energie meer zullen mogen verbruiken, en het beetje energie dat ze nog nodig hebben (1 à 1,5 kW om de woning te verwarmen én om de nodige elektriciteit te leveren voor verlichting, elektrische toestellen …) moet worden opgewekt met hernieuwbare energie (warmtepomp, zonnepanelen, zonneboilers, biomassa, …).

E-peil moet omlaag

Als we de EPB-wetgeving willen respecteren, komt het er in de eerste plaats op aan om het E-peil van onze woningen naar beneden te halen. Het E-peil is een maat voor energiezuinigheid. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger een woning. De EPB-regelgeving verschilt van gewest tot gewest. In Vlaanderen moeten nieuwe gebouwen sinds dit jaar een E-peil van maximaal E60 in plaats

van E70 behalen. Vanaf 2016 wordt de EPB-wetgeving voor nieuwe particuliere woningen nog strenger. Dan zal elke nieuwbouwwoning een E-peil van 50 moeten halen, vanaf 2018 wordt E40 de norm en vanaf 2020 zal het E-peil nog maar maximaal E35 mogen bedragen. Het streefdoel voor alle gewesten is om in 2021 een maximaal E-peil van E30 te handhaven.

Zó gaat het in zijn werk

Wat betekenen die strengere E-peilen nu concreet voor je ramen en deuren? Eenvoudig samengevat: dat doorgedreven isolatie en een perfecte luchtdichtheid belangrijker zijn dan ooit. Kwaliteit is daarvoor onontbeerlijk, en dat beseffen we bij Deceuninck maar al te goed. Om een antwoord te bieden op de strengere EPB-normen er zelfs op vooruit te lopen, werken we constant aan nieuwe innovaties, zoals de Linktrusiontechnologie, een revolutionair concept dat de energie-efficiëntie van onze ramen en deuren nog verder optimaliseert.

Interesse? Vraag een prijsofferte aan voor onze hoogisolerende ramen en deuren of ga langs bij een van onze verdelers! Of vraag een gratis brochure aan voor meer informatie.

Hoeveel kan jij besparen met ramen in PVC?