Premies

E-peil 50 is de nieuwe energienorm vanaf 2016

De Vlaamse overheid legt vanaf 2016 voor elke nieuwbouwwoning nieuwe normen op. Een nieuwbouwwoning zal vanaf dan een E-peil van 50 moeten halen. Op die manier wil de overheid tegen 2021 zo goed als volledig energieneutrale nieuwbouwwoningen realiseren.

Wat is het E-peil?

Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een gebouw dat al sinds 2006 van toepassing is. Het hangt af van onder andere de luchtdichtheid, de compactheid en de thermische isolatie van een woning. Ook de vaste installaties – zoals verwarming, ventilatie, koeling en verlichting – oefenen een invloed uit op het E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe milieuvriendelijker je woning.

Energiezuinig bouwen

Elk jaar bouwen we almaar meer energiezuinige huizen. Om de twee jaar worden de wettelijke normen verstrengd: in 2006 bedroeg het maximale E-peil nog 100, terwijl je tot voor kort niet boven E-peil 60 mocht gaan. Maar het is niet alleen een kwestie van strengere normen, de Vlamingen maken hun woningen ook proactief zuiniger dan wettelijk vereist. In 2014 deed meer dan een op drie woningen het beter dan de opgelegde norm. Veel Vlamingen kiezen dus bewust voor een energiezuinige woning, omdat ze op die manier jaarlijks veel geld kunnen uitsparen.

Evolutie van het E-peil tegen 2021

Er wordt naar gestreefd om met z’n allen E-peil 30 te halen tegen 2021. In 2016 stelt de overheid E-peil 50 voorop, in 2018 moeten alle nieuwbouwwoningen voldoen aan E-peil 40 en in 2020 aan E-peil 35. Omdat deze vooropgestelde normen haalbaar en betaalbaar moeten blijven, zal er elke twee jaar een nieuwe studie worden uitgevoerd. Indien blijkt dat sommige doelstellingen niet haalbaar of betaalbaar zijn, is een herziening mogelijk.

Premie blijft behouden

Heb je een nieuwbouwwoning gezet en ligt je E-peil aanzienlijk lager dan de wettelijke norm? Dan zul je ook in 2016 kunnen genieten van een premie. Voor woningen waarvan de bouwaanvraag in 2015 werd ingediend, krijg je een E-peilpremie met een E-peil van 30 of lager. Vanaf 1 januari 2016 is de premie er alleen voor wie onder de strenge E20-norm duikt.

Lukt het niet om zo’n laag E-peil te halen? Niet getreurd, want ook als je gewoon aan de wettelijke normen voldoet, krijg je een voordeel. Voor alle energiezuinige woningen geldt een automatische korting op de onroerende voorheffing.