Vraag een gratis offerte

Actualiteit

Deceuninck sleept 15de Charter Duurzaam Ondernemen in de wacht

clock min. reading time

De Deceuninck-vestiging in Hooglede-Gits heeft eind juni voor de 15de keer het Charter Duurzaam Ondernemen in ontvangst mogen nemen. Het charter is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen dat ondernemingen wil aanzetten tot duurzaam ondernemen, in de breedste zin van het woord. Onze vestiging in Diksmuide nam voor het eerst deel aan het initiatief, mét succes. Daarmee is nu ook Deceuninck Compound & Recycling trotse bezitter van het charter.

deceuninck-charter-duurzaam-ondernemen

Van links naar rechts: Hans Maertens, directeur-generaal Voka West-Vlaanderen, provinciegouverneur Carl Decaluwé; Christ Vandenbussche; Jo Casier; Jean-Vasco Degryse en Philippe Tavernier, directeur Duurzaam Ondernemen POM WVL.

Charter Duurzaam Ondernemen zet in op ‘continue verbetering’

Met het Charter Duurzaam Ondernemen wil de provincie West-Vlaanderen erover waken dat duurzaam ondernemen geen dode letter blijft. Deelnemers aan het charter verbinden zich ertoe een concreet actieplan uit te werken rond tien thema’s. De actiepunten geven blijk van continue verbetering op drie domeinen:

  • Milieu
  • Maatschappij (sociaal)
  • Economisch

Een team van onafhankelijke experts beoordeelt jaarlijks de inspanningen van de deelnemende bedrijven. Daarbij wordt er constructief meegedacht over aandachtspunten en verbeteropties. Aangezien onze vestiging in Hooglede-Gits ook dit jaar positief beoordeeld werd, ontvingen we op 25 juni een nieuw certificaat uit handen van West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé (foto). Onze vestiging in Diksmuide nam voor het eerst deel.

Onze missie: bouwen aan een duurzaam (t)huis

Dat Deceuninck intussen aan zijn 15de certificaat toe is, bewijst dat het niet om een toevalstreffer gaat. Onze missie ‘Bouwen aan een duurzaam (t)huis’ is de leidraad voor belangrijke zorgsystemen en certificaten in onze Belgische vestigingen: ISO 9001, ISO 14001, KIWA, CSTB, PEFC, … Daarbij krijgen, naast de traditionele milieurelevante thema’s, ook sociale en economische prestaties bijzondere aandacht. Deceuninck Operations België heeft de actieplannen van de verschillende zorgsystemen gebundeld in één overkoepelend actieplan.