Professionals

Nuttige links

 • www.butgb.be
  Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw.
 • www.pvcinfo.be
  Het doel van de vzw pvc-info bestaat enerzijds uit de bevordering van het gebruik van pvc-producten evenals het imago van pvc. Anderzijds treedt pvc-info ook op als klankbord en informatieverstrekker naar de overheid, consumenten, industrie, media, onderwijs en belangengroepen.
 • www.essenscia.be
  Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences vzw Essenscia is een multisectorale koepelorganisatie die de vele activiteitsectoren van de chemie en de life sciences vertegenwoordigt.
 • www.vai.be
  Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) is het steunpunt voor eigentijdse architectuur dat zowel een breed publiek als professionelen, onderzoekers, de media en de overheid wil sensibiliseren voor kwalitatieve, eigentijdse architectuur.
 • www.premiezoeker.be
  Alle premies voor een woning op een rijtje per gemeente
 • www.energiesparen.be
  Uitgebreide website van het Vlaams Energieagentschap met oa.
  – Tegemoetkomingen en premies
  – Energiewinstcalculators
 • www.ibgebim.be
  Website van Leefmilieu Brussel – BIM, de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bevat een overzicht en links voor premies ivm energiebesparing.