Professionals

Kwaliteit

De kwaliteit dient van basis- tot eindproduct te worden verzekerd. Een geïntegreerd kwaliteitszorgsysteem dat voldoet aan de eisen van ISO 9001 en ISO 14001 is het resultaat.

Kwaliteit labels Deceuninck

Interne controles

Gekwalificeerd personeel van het Deceuninck labo controleert dagelijks de kwaliteit van de profielen. Ze testen alle eigenschappen van zowel de grondstoffen, de geëxtrudeerde profielen als van afgewerkte raam- en deursystemen. Dit volgens de strengst gangbare Europese normen. Op regelmatige tijdstippen wordt dimensie, kleur, thermische stabiliteit, krimp, slagvastheid en hoekklassterkte (ivm ramen) geverifieerd. Afgewerkte ramen en deuren worden nagekeken op luchtdoorlaatbaarheid, windweerstand en waterdichtheid. Deze strenge interne controles waarborgen de uitzonderlijke kwaliteit van de Deceuninck profielen.

Bewezen kwaliteit

Deceuninck maakt er steeds werk van haar producten te laten certificeren. Dit is bij wet niet verplicht maar toont wel aan dat Deceuninck kwaliteit hoog in het vaandel draagt. Heel wat goedkeuringen van diverse instanties, waaronder ook die van de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (Butgb), zogenaamde ATG-goedkeuringen, zijn hiervan het bewijs.

Gecertificeerde topkwaliteit

Met zendow#neo (raam- en deursystemen) gaat Deceuninck zelfs nog een stuk verder als het op kwaliteit aankomt. Gemandateerde erkende certificeringinstellingen, zoals Kiwa, oefenen met een vastgestelde frequentie extern toezicht uit op de conformiteit van de productie met de gepubliceerde goedkeuring. Het kwaliteitscertificatenbureau Kiwa heeft samen met Deceuninck een Sector Specifiek kwaliteitslabel ontwikkeld. Dit label gaat heel wat verder dan de Europese CE-norm en biedt u nog meer de zekerheid dat zowel fabricatie als plaatsing van de raam- en deursystemen steeds vakkundig gebeurt.

De kwalitatieve voordelen van Deceuninck

  • dagelijkse interne kwaliteitscontroles tijdens het productieproces
  • externe controles door o.a. Kiwa en BCCA
  • ISO 9001-certificaat
  • ISO 14001-certificaat
  • diverse ATG-goedkeuringen
  • voldoet aan strengere eisen dan de CE-normering