Cookie-info: klik hier
+

Vind een verdeler/plaatser in uw buurtJuridisch

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op informatie, waaronder persoonlijke gegevens (hierna verkort “Informatie”), verzameld over u door Deceuninck NV, met maatschappelijke zetel te 8830 Hooglede-Gits, België, Bruggesteenweg 360, inclusief haar dochterondernemingen en filialen (hierna verkort “Deceuninck”). Deceuninck respecteert het Wetboek van Economisch Recht en de Wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deceuninck kan Informatie over u verzamelen op diverse manieren, zoals door gegevens die direct van u verkregen worden, gegevens die opgeslagen worden wanneer u onze website bezoekt, onze diensten gebruikt, onze online advertenties bekijkt of gegevens die we over u bekomen via andere bronnen, daar waar dat door de wet wordt toegestaan.

De Informatie kan onder andere de volgende gegevens omvatten: naam, e-mailadres, postadres, leeftijd, voorkeuren voor productgebruik en/of gedrag, demografische gegevens, …

Indien u Deceuninck Informatie verstrekt op enigerlei wijze, geeft u steeds uitdrukkelijk de toestemming om deze Informatie te gebruiken met het oog op:

  • het beantwoorden van uw aanvraag en/of het u bezorgen van de nodige documentatie;
  • het opnemen en verwerken van uw gegevens in onze algemene klantendatabank;
  • het verwerken van verrichtingen die u uitvoert op onze website en het opzetten van marktonderzoeken of klantentevredenheidsenquêtes;
  • het voeren van promotie en prospectie door directe marketing via de (elektronische) post (hiermee wordt bedoeld dat Deceuninck de toelating heeft om u documentatie te verschaffen over nieuwe producten, services en promo’s van Deceuninck en haar klanten).

Deceuninck deelt deze Informatie enkel met haar directe en indirecte klanten. U geeft aldus Deceuninck de toestemming om de Informatie door te geven aan haar verkopers, installateurs of andere klanten voor de doelstellingen zoals hierboven aangegeven.

U hebt het recht een kopie te vragen van de Informatie die Deceuninck over u bijhoudt alsook om fouten te verbeteren in de Informatie of ze te laten verwijderen. De toestemming waarover Deceuninck beschikt om de Informatie voor de aangeduide doelstellingen te gebruiken kan op elk ogenblik ingetrokken worden. Bovendien kunt u zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van de Informatie verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

Deceuninck behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te allen tijde eenzijdig aan te passen.

Voor al uw vragen met betrekking tot de Informatie en het gebruik daarvan door Deceuninck kan u terecht op het volgende emailadres: belux@deceuninck.com.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u een site bezoekt, en dat begrepen kan worden door de website die een cookie uitgaf. Deceuninck gebruikt cookies om waar te nemen hoe haar website gebruikt wordt en om terugkerende bezoekers een persoonlijkere, snellere en meer doelmatigere toegang te bieden. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen.

Disclaimer

Hoewel Deceuninck alles in het werk stelt om de inhoudelijke volledigheid, correctheid en betrouwbaarheid van haar website te garanderen, kunnen occasionele en typografische fouten niet uitgesloten worden. Deceuninck is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de gegevens op haar website. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.

Op de naam en het logo van Deceuninck, evenals op alle andere tekst, foto’s, logo’s, afbeeldingen en merken die opgenomen zijn op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn exclusief eigendom van Deceuninck en mogen in geen geval geheel of gedeeltelijk zonder toestemming van Deceuninck op enigerlei wijze gereproduceerd worden.

Links

Onze website bevat links naar andere websites. Deceuninck is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, noch voor privacyverklaringen van die andere partijen of websites.

E-mail

Voor al uw vragen met betrekking tot onze website, producten en diensten kan u terecht op het volgende emailadres: info@deceuninck.com.