Onderhoud

Twinson gevelbekleding vormt in ons klimaat de perfecte afwerking en bescherming voor uw gevel. Bovendien is onze gevelbekleding onderhoudsvriendelijk en vereist ze geen periodieke nabehandeling met bijvoorbeeld vernis of olie.

Zoals bij alle andere gevelbekledingen (hout, kunststof, gevelsteen, ...) is het gevaar voor ontsiering van uw gevel door een combinatie van verschillende externe factoren niet onbestaand. In veel gevallen is water hiervoor verantwoordelijk.

Omgeving, oriëntatie, ontwerp en een gebrek aan onderhoud van de woning zijn vaak bepalende factoren voor de vervuilingsgraad van uw gevel.

Omgeving en oriëntatie zijn meestal zaken die u niet in de hand hebt. Woont u in een omgeving waar een sterke vervuiling mogelijk is (bv. in de directe omgeving van een bos of drukke weg), dan kunt u opteren voor een donkere kleur. Op termijn zal die het minst gevoelig zijn voor vervuilingsverschijnselen.

Waar u wel een actieve bijdrage kunt leveren, is aan het ontwerp van de woning. Hiervoor bestaan een aantal regels die ervoor zorgen dat uw gevel niet wordt blootgesteld aan overvloedige waterconsentraties.


Ontwerptips:

  • Bij platte daken is het aangewezen om dakranden en muurafdekkingen van een druiprand te voorzien die minstens 4 cm uitsteekt ten opzichte van het gevelvlak. Het is eveneens aangeraden om de dekstenen met een negatieve helling te plaatsen, zodat het water terug naar het dak loopt.
  • De raamdorpels voorziet u best van zijdelingse opstanden en druipranden. Druipranden moeten minstens 3 cm uitsteken ten opzichte van het gevelvlak. Op deze manier wordt het water niet langs de zijkanten afgevoerd maar gelijkmatig over de gevel verdeeld, wat de kans op lokale gevelvervuiling sterk vermindert.
    Noot: ook bij ronde ramen wordt best een extra randprofiel met druiprand aangebracht om een concentratie onderaan de cirkel te vermijden.
  • Om de gevelbekleding te beschermen tegen opspattend vuil en mechanische belastingen, begint u de gevelbekleding best op 30 cm van het maaiveld. De overbrugging hiervan vangt u op door bijvoorbeeld blauwsteen te gebruiken.
  • Vooraleer de gevel te plaatsen, moet u de nodige regenafvoer voorzien. Geconcentreerd egenval kan tot 1 meter hoog opspatten. Als er geen regenafleiders voorzien zijn, kan dit worden opgevangen door het gebruik van een pvc-rioolbuis.

Net als bij andere gevelbekledingen zorgt voldoende regenwater voor een natuurlijke reiniging van uw gevelbekleding. Op plaatsen waar weinig of geen water bij kan, (bv. net onder dakoversteek, vensterbank...) is er kans op vuilophoping, wat uw gevel kan ontsieren. De oorzaak hiervan is de aanwezige vervuiling in de lucht (stofdeeltjes, pollen, ...). Deze deeltjes kunnen bij gering contact met water oplossen en samenvloeien, waardoor er zich waterkringen kunnen vormen met een duidelijke, donkere rand. In combinatie met UV-stralen levert dit een uniform natuurlijke patina op.
Plaatselijke vuilophopingen waar geen natuurlijke reiniging mogelijk is, kunt u evenwel grotendeels vermijden. U reinigt die af en toe eens met een zachte borstel of spons, in combinatie met veel water (waar u eventueel een midle zeepoplossing aan toevoegt).
Dit fenomeen zal na verloop van tijd verminderen doordat de planken minder gevoelig worden voor vuil. Toch kan dit niet volledig vermeden worden.

Reiniging

Net als bij andere gevelbekledingen zorgen voldoende regenwater en UV-stralen voor een natuurlijke reiniging van uw O-Wall gevelbekleding.

Algemeen raden wij aan om plaatselijke vervuilingen te reinigen met een zachte borstel of spons, in combinatie met veel water (waar u eventueel een milde zeepoplossing aan toevoegt).

Disclaimer:

  • Niet toegestaan is het gebruik van schuurmiddelen, agressieve stoffen en ketonsolventen of aromatische oplosmiddelen zoals wasbenzeine, aceton, terpentine, petroleum, white spirit en dergelijke.
  • Het gebruik van een hogedrukreiniger is niet toegestaan.
  • Het gebruik van Deceuninck reinigingsprocucten PVC Cleanup P956, PVC Protect P960, Decoclean P961 en PVC Cement Wipe-off P965 is NIET TOEGESTAAN.

Onderhoud Twinson gevelbekleding