Door verder te surfen op de Deceuninck site gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies: Ik ga akkoord
+

Vind een verdeler/plaatser in uw buurtAlgemene voorwaarden

Deze privacyverklaring is van toepassing op informatie, waaronder persoonlijke gegevens (hierna verkort “Informatie”), verzameld over u door Deceuninck NV, met maatschappelijke zetel te 8830 Hooglede-Gits, België, Bruggesteenweg 360, inclusief haar dochterondernemingen en filialen (hierna verkort “Deceuninck”). Deceuninck respecteert het Wetboek van Economisch Recht en de Wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Indien u Deceuninck Informatie verstrekt op enigerlei wijze, geeft u steeds uitdrukkelijk de toestemming om deze Informatie te gebruiken met het oog op:

  • het beantwoorden van uw aanvraag en/of het u bezorgen van de nodige documentatie;
  • het opnemen en verwerken van uw gegevens in onze algemene klantendatabank;
  • het verwerken van verrichtingen die u uitvoert op onze website en het opzetten van marktonderzoeken of klantentevredenheidsenquêtes;
  • het voeren van promotie en prospectie door directe marketing via de (elektronische) post (hiermee wordt bedoeld dat Deceuninck de toelating heeft om u documentatie te verschaffen over nieuwe producten, services en promo’s van Deceuninck en haar klanten).

Deceuninck deelt deze Informatie enkel met haar directe en indirecte klanten. U geeft aldus Deceuninck uitdrukkelijk de toestemming om de Informatie door te geven aan haar verkopers, installateurs of andere klanten voor de doelstellingen zoals hierboven aangegeven.

U hebt het recht een kopie te vragen van de Informatie die Deceuninck over u bijhoudt alsook om fouten te verbeteren in de Informatie of ze te laten verwijderen. De toestemming waarover Deceuninck beschikt om de Informatie voor de aangeduide doelstellingen te gebruiken kan op elk ogenblik ingetrokken worden. Bovendien kunt u zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van de Informatie verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing. Voor al uw vragen met betrekking tot de Informatie en het gebruik daarvan door Deceuninck kan u terecht op het volgende emailadres: belux@deceuninck.com.